دستگاه Bistos Bt500

  • کنترل دما و رطوبت برای نوزاد نارس

  • تشک شیب‌دار

  • دوربین CCD برای نمایش وضعیت نوزاد

توضیحات دستگاه Bistos Bt500

کنترل دما و رطوبت برای نوزاد نارس

تشک شیب‌دار حالت Trendelenburg را برای بهبودی سریع تر قادر می سازد.

سینی اشعه ایکس داخلی و ترازوی توزین، ضرورت خروج کودک از انکوباتور را به حداقل می رساند.

دوربین CCD برای نمایش وضعیت نوزاد حتی اگر انکوباتور پوشیده باشد

دیگر دستگاه های Bistos