گالری تصاویر آرمیتا پرتو

کارگاه آموزش سونوگرافی در طب فیزیک و توان بخشی

کنگره زنان خرداد ۱۴۰۲

کنگره رادیو ۱۴۰۱

کنگره طب اورژانس

کارگاه عملی طب اورژانس

کنگره اورژانس

کنگره رادیولوژی ۱۴۰۲

کنگره زنان مهر ۱۴۰۲