SIUI Apogee 6500

  • کیفیت تصویر به‌روز شده
  • سرعت پاسخ‌دهی سریع‌تر
  • گردش کار ساده و راحت

توضیحات دستگاه SIUI Apogee 6500

Apogee 6500 که مجهز به RealView است می تواند تجربه تصویربرداری سطح بعدی و بالاتر در اختیار شما قرار دهد و راه حل هایی برای مقابله با چالش های تشخیصی پشتیبانی کند. RealView راندمان اسکن پیشرفته و تعهدی کاربر محور را در برمی گیرد. فناوری تصویربرداری پیشرفته برای ارائه کیفیت تصویر به‌روز شده با سرعت پاسخ‌دهی سریع‌تر استفاده می‌شود همچنین گردش کار ساده، راحتی کارکرد را تضمین می بخشد.

دیگر دستگاه های SIUI