تیم مدیسین تکنیک یک کمپانی آلمانی تخصصی در زمینه‌ی طراحی و تولید دستگاه‌های ارولوژی است و شرکت ما نمایندگی انحصاری این کمپانی در ایران است.

سیاست کمپانی تیک مدیکال حرکت دائم در راستای نفع پزشک، مشتریان و به ویژه بیماران با ارائه سیستم های تشخیصی اورولوژی بسیار نوآورانه را برای پزشکان است. توسعه سیستم‌های درمانی الکترومدیکال برای درمان بی‌اختیاری، درد، مشکلات حرکتی یا ناتوانی جنسی زمینه کار و طراحی و تولید این کمپانی است.

تجربه چندین ساله و ارتباط روزانه این کمپانی با گروه های متخصص، مشتریان و بیماران این برند را قادر می سازد تا به طور مستمر سیستم های خود را مطابق با قانون توسعه دهد و بهینه سازی کند. این برند تمرکز ویژه‌ای بر روی عملکرد، فناوری و کاربر پسند بودن است. تیک مدیسن تکنیک، همواره سیستم‌های بسیار پذیرفته شده‌ و به عنوان تعریف‌کننده سطوح جدیدی از استاندارد شناخته می‌شود.

یک چیز مسلم است: مشتریان اعم از پزشک، بیمار و یا کاربر نهایی یک محصول “ساخت آلمان” با استانداردهای کیفیت بالا را دریافت می‌کنند.

دستگاه TIC Medizintechnik SmartFlow