TIC Medizintechnik SmartFlow

  • سازگاری با استانداردهای پزشکی

  • سخت‌افزار قدرتمند

  • قابلیت استفاده در هر محیطی

توضیحات دستگاه TIC Medizintechnik SmartFlow

سیستم یوروفلومتری بی سیم Smartflow تمام خواسته های مدرن یک مطب یا کلینیک دیجیتال را برآورده می‌کند. رابط های مطابق با HL7 یا GDT و همچنین ذخیره سازی مطابق با GDPR از جمله ویژگی هایی است که Smartflow را متمایز می کند.

کاربر پسند بودن، جابجایی آسان و سخت افزار قدرتمند باعث صرفه جویی در وقت شما هم در آموزش و هم در انجام اندازه گیری می شود.

شاخص ها و نوموگرام های جامع و معنی دار بر اساس ICS تشخیص را آسان تر می کند. گزینه‌های تنظیم انعطاف‌پذیر سه‌پایه همراه با عدم وجود هرگونه اتصال کابلی باعث می‌شود Smartflow تقریباً در هر محیطی قابل استفاده باشد.